Projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości wyrównujący szanse edukacyjne uczniów z klas kulturoznawczo – dziennikarskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-326/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 590100

Wydatki kwalifikowalne: 590100

Dofinansowanie: 590100

Dofinansowanie UE: 501585

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości

NIP beneficjenta: 9542662268

Kod pocztowy: 40-032

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

ekspresówka, nasze miasto wałbrzych, ebs ząbkowice śląskie, największe państwa w europie, szukaj przedsiębiorcy, dofinansowanie definicja, urzad pracy gdańsk, film blizej, projekt dedal, zst janow lubelski, exante opinie

yyyyy