Prosimy o szansę, a rozwiniemy skrzydła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-676/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Drohiczyn

Wartość ogółem: 375550

Wydatki kwalifikowalne: 375550

Dofinansowanie: 375550

Dofinansowanie UE: 319217,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Drohiczyn/ Zespół Szkół w Drohiczynie

NIP beneficjenta: 5441437094

Kod pocztowy: 17-312

Miejscowość: Drohiczyn

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

umowa o współpracy partnerskiej, podział funduszy unijnych, sebastian grzywacz, sukcesy zawodowe przykłady, symulator gięcia blach, tryb przypuszczający przykłady, geneva trust polska opinie, pomoc de minimis co to, stypendia zawodowe, powiatowy urząd pracy konin, cyfrowa transformacja, e nabór pomorze, srodki anaboliczne to zwiazki o budowie zblizonej do, niedotrzymanie terminu, uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi emigracji, fundusz covidowy, zarobki w ministerstwach 2020, powódź 2007, lista obecności 2022 – wzór, www.kleczew.pl, gdzie zarejestrować się jako bezrobotny

yyyyy