Proste drogi do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-022/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina:

Wartość ogółem: 1647421,4

Wydatki kwalifikowalne: 1647421,4

Dofinansowanie: 1647421,4

Dofinansowanie UE: 1400308,19

Nazwa beneficjenta: Powiat Nakielski

NIP beneficjenta: 5581566288

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

pomoc de minimis co to, interc, wałbrzych oferty pracy, pup gorlice praca, adam guibourgé-czetwertyński, euroexpert bydgoszcz, pracuje w odlewni krzyżówka, przeredaguj sprawozdanie uzupełniając je o niezbędne elementy, straż ochrony kolei ustawą 2020

yyyyy