Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-031/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat jarociński

Gmina: Jaraczewo

Wartość ogółem: 709904

Wydatki kwalifikowalne: 709904

Dofinansowanie: 603418,4

Dofinansowanie UE: 603418,4

Nazwa beneficjenta: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

NIP beneficjenta: 6171724305

Kod pocztowy: 63-233

Miejscowość: Jaraczewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat jarociński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

pup olkusz, grzegorz adamus, cała naprzód gdańsk, logo ministerstwo zdrowia, szkoła podstawowa nr 7 w mysłowicach, postęp rozwój, pois gov pl, nabór pomorze 2019, slaskie pl, prace ogrodowe wrocław, rozwój, ciasta nowoczesne, promyk nadziei 155, one day clinic opole, podaj nazwy zwierząt hodowlanych których dotyczą poniższe opisy, efekt cieplarniany definicja, wiadomości lokalne mońki, polskie bony eu opinie, główny inspektorat transportu drogowego 05 090 raszyn

yyyyy