Przedsiębiorczy gimnazjalista

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-187/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 275259

Wydatki kwalifikowalne: 275259

Dofinansowanie: 245259

Dofinansowanie UE: 233970,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin / Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

NIP beneficjenta: 9462202984

Kod pocztowy: 20-436

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

dofinansowanie z pup tarcza, zespół szkół rolnicze centrum kształcenia ustawicznego, praca w przedszkolu opalenica, starachowice liczba mieszkańców, gov.pl spis, nieruchomosci walbrzych, metamorfoza chmielnik, małopolska rpo, powrót do pracy po operacji oszczędzającej, pół na pół 2017

yyyyy