Przedsiębiorczy i aktywny uczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-139/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina:

Wartość ogółem: 392715

Wydatki kwalifikowalne: 392715

Dofinansowanie: 392715

Dofinansowanie UE: 333807,75

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8942450411

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

urząd pracy nowy targ kontakt, urząd pracy krotoszyn, dofinansowania dla osp 2022, chm lewickie, rozpoznawalność, po co kobiecie czoło asystent google, brodnica wybory 2018, urząd pracy w wejherowie, ulice w lublinie, rodzinny kompas, wniosek o rejestrację w urzędzie pracy, program podatkowy, kamieniarstwo bydgoszcz wiślana, nakłady inwestycyjne, fotowoltaika dotacje unijne 2018

yyyyy