Przedszkola bez granic

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-206/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Jednorożec

Wartość ogółem: 375099,5

Wydatki kwalifikowalne: 375099,5

Dofinansowanie: 318477,58

Dofinansowanie UE: 270705,94

Nazwa beneficjenta: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

NIP beneficjenta: 7582198563

Kod pocztowy: 07-430

Miejscowość: Myszyniec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrołęcki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

powiatowy urząd pracy w busku zdroju, dni dąbrowy 2019, poczta podegrodzie, zyblikiewicza, szkolenia zamówienia publiczne

yyyyy