Przedszkola czas rozwijac

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-277/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Zambrów

Wartość ogółem: 367580,7

Wydatki kwalifikowalne: 367580,7

Dofinansowanie: 367580,7

Dofinansowanie UE: 312443,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Zambrów

NIP beneficjenta: 7231547297

Kod pocztowy: 18-300

Miejscowość: Zambrów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki / Powiat zambrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

ostateczne poświęcenie – the last full measure, doplaty, żadnych dzieci 2021, diagnoza społeczna 2018 pdf, kontrola ws silnie pozytywny, nie posiada razem czy osobno, tablice demonstracyjne, prywatne ośrodki rehabilitacyjne po udarze śląskie, portal informacyjny krakow, 17 województwo, ocieplenie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, mapa województwa łódzkiego szczegółowa, www zycie gostynia pl, największe gospodarki europy 2020, stosunki międzynarodowe cda, urzad marszalkowski torun

yyyyy