„Przedszkola czas zacząć”-utworzenie punktu przedszkolnego w Sarnowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-119/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Tuszów Narodowy

Wartość ogółem: 249403

Wydatki kwalifikowalne: 249403

Dofinansowanie: 245637,01

Dofinansowanie UE: 211992,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuszów Narodowy/Szkoła Podstawowa w Czajkowej

NIP beneficjenta: 8171820464

Kod pocztowy: 39-322

Miejscowość: Czajkowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

merytoryczny co to znaczy, przykładowy biznes plan sala zabaw dla dzieci, pup nysa kontakt, nieuwzględnienie razem czy osobno, pracuje przy wydobywaniu ropy naftowej krzyżówka, jak zmniejszyć rozmiar ikon w telefonie, wiedząc że 238 podzielić na 17 równa się 14 uzupełnij, dotacja na założenie firmy, firmy jelenia góra, nieruchomości jastrowie, pup stalowa wola praca, program do robienia plakatow, opisywanie faktur, φορουμ, krzysztofory, średnia długość członka w polsce 2017

yyyyy