Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-126/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 523435,33

Wydatki kwalifikowalne: 523435,33

Dofinansowanie: 523435,33

Dofinansowanie UE: 444920,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Stargard Szczeciński/Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński

NIP beneficjenta: 8542230947

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczeciński

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

praca portal elblag, państwowe jednostki organizacyjne, najnowsze projekty domów 2021, sl204, lista nr 8

yyyyy