Przedszkola jutra w Gminie Sztabin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-291/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Sztabin

Wartość ogółem: 434326

Wydatki kwalifikowalne: 434326

Dofinansowanie: 434326

Dofinansowanie UE: 369177,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Sztabin

NIP beneficjenta: 8461597891

Kod pocztowy: 16-310

Miejscowość: Sztabin

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

dotacja unijna na otwarcie firmy, dotacje unijne 2022 na rozpoczęcie działalności, zapisz nazwy ulic przy których znajdują się wymienione obiekty, zespół doradców gospodarczych tor, co to są geotermie, mops pasłęk, rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania, niebezpieczny oddział odcinek 1, umowa barterowa wzór, lgd wadoviana

yyyyy