Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-010/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Chodzież

Wartość ogółem: 269950

Wydatki kwalifikowalne: 269950

Dofinansowanie: 269950

Dofinansowanie UE: 229457,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Chodzież

NIP beneficjenta: 6070016311

Kod pocztowy: 64-800

Miejscowość: Chodzież

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

mieszkanie plus gov, rpo wd 2014 2020, poniżej zamieszczono opisy warunków naturalnych norwegii i holandii, gus sprawozdanie, środki odurzające przykłady, zasady od 15 maja, ciasto nowoczesne, zasada ostrożności, ośrodek rozwoju edukacji, 136 dni po 8 sierpnia, grants opinie, torun starówka, flaga polski jpg, plus pl

yyyyy