Przedszkola Marzeń w gminie Popów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-006/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Popów

Wartość ogółem: 869950,91

Wydatki kwalifikowalne: 869950,91

Dofinansowanie: 856901,65

Dofinansowanie UE: 739458,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Popów

NIP beneficjenta: 5741519086

Kod pocztowy: 42-110

Miejscowość: Popów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

wrocław ilość mieszkańców 2018, zazielenienie 2022, szkolnastrona sp 12 grudziądz, kursy podnoszące kwalifikacje, dowiedz się więcej, rower w metrze, sprzedaż usługi do ue, gops wydminy, diagnoza psychologiczna pdf

yyyyy