Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-284/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Nowy Dwór

Wartość ogółem: 173453,92

Wydatki kwalifikowalne: 173453,92

Dofinansowanie: 173453,92

Dofinansowanie UE: 147435,83

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowy Dwór

NIP beneficjenta: 5451784420

Kod pocztowy: 16-205

Miejscowość: Nowy Dwór

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

janów podlaski gmina, innowacyjność produktu, plus zasięg mapa, rozporządzenie w sprawie covid, pomoc dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa, pożyczka, gdzieniegdzie pisownia, kraina wiedzy puławy, nadawca adresat kto to, anna imię, sanatorium zimowit rymanów zdrój, kto odszyfrował enigme, 2818 brutto ile to netto, kto wydaje rozporządzenia

yyyyy