Przedszkola równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-033/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lewin Brzeski

Wartość ogółem: 199992,8

Wydatki kwalifikowalne: 199992,8

Dofinansowanie: 196992,91

Dofinansowanie UE: 169993,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Lewin Brzeski

NIP beneficjenta: 7470501909

Kod pocztowy: 49-340

Miejscowość: Lewin Brzeski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

o co chodzi z 30.03.2022, urzad pracy kamien pomorski, pan ein i problemy ochrony przeciwpożarowej, przykładem, wg koziegłówki 2016, sprawdzenie dotacji, urząd pracy kętrzyn, kaletnik warszawa mokotów, czym jest snobizm językowy

yyyyy