Przedszkola z klasą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-053/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Ryczywół

Wartość ogółem: 959098

Wydatki kwalifikowalne: 959098

Dofinansowanie: 941498

Dofinansowanie UE: 815233,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Ryczywół

NIP beneficjenta: 6060075039

Kod pocztowy: 64-630

Miejscowość: Ryczywół

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

działalność gospodarcza 2021, tarcza antykryzysowa 2022 dla kogo, dotacja dla małych gospodarstw 2021, sardynia gov, urząd pracy w przysusze

yyyyy