Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-158/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Harasiuki

Wartość ogółem: 99923,96

Wydatki kwalifikowalne: 99923,96

Dofinansowanie: 97923,96

Dofinansowanie UE: 84935,37

Nazwa beneficjenta: Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach

NIP beneficjenta: 8652243365

Kod pocztowy: 37-413

Miejscowość: Harasiuki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

bezzwrotna pożyczka dla firm, mf gov pl, zit wrof, zs14bydgoszcz, starostwo włocławek, gov. pl, wniosek o staż z urzędu pracy wzór, to wszystko rodzina, rozporządzenie 575/2013, weryfikacja zaświadczenia us, obwodnica kłodzka, zsp w nowej wsi

yyyyy