Przedszkolak młodym europejczykiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Tarłów

Wartość ogółem: 540000

Wydatki kwalifikowalne: 540000

Dofinansowanie: 459000

Dofinansowanie UE: 459000

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarłów

NIP beneficjenta: 8631589182

Kod pocztowy: 27-515

Miejscowość: Tarłów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

euroconcret, biznesowa 8 radom, mejle, jak zamówić receptę przez ikp, zaproszenie do współpracy wzór pisma, za glosem serca odc 154, zaprogramuj przyszłość, co to jest symulator, napis promocja, opis zdarzenia gospodarczego przykłady, uzupełnij zapis dzielenia sposobem pisemnym tak aby było wykonane poprawnie, gov pl cyfrowa pl, firefox zoom, zgłębia wiedzę dotyczącą problemów w polityce, promyk nadzieji 148, zalacznik

yyyyy