Przedszkolak odkrywa świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-206/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Iwonicz-Zdrój

Wartość ogółem: 454214,28

Wydatki kwalifikowalne: 454214,28

Dofinansowanie: 447401,03

Dofinansowanie UE: 386082,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwonicz – Zdrój

NIP beneficjenta: 6842356947

Kod pocztowy: 38-440

Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

zycie rawicza pl, suma 16^24, domy opieki śląskie nfz, ogłoszenia portal, www.radzymin.pl

yyyyy