Przedszkolak-to brzmi dumnie!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-036/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Szydłowo

Wartość ogółem: 1082555,98

Wydatki kwalifikowalne: 1082555,98

Dofinansowanie: 920172,58

Dofinansowanie UE: 920172,58

Nazwa beneficjenta: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile

NIP beneficjenta: 7642285887

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

działki świętokrzyskie, s5 nowe marzy bydgoszcz, maszyna do zwalczania chwastów krzyżówka, przewodnik po czarodziejskiej krainie internetu, dekalog emeryta, moje szczepienia, panato szycie, dotację na otwarcie firmy 2020, praca dla ludzi z wykształceniem podstawowym, spełnienie, zajęcia dodatkowe w przedszkolu 2018, czerwone serduszko, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę przykład, www program, plus ustaw

yyyyy

Dodaj komentarz