Przedszkolak – to brzmi dumnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-065/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 3000000

Wydatki kwalifikowalne: 3000000

Dofinansowanie: 2550000

Dofinansowanie UE: 2550000

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik

NIP beneficjenta: 6420010758

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ekofirma przemysław gruszka, ekspresówka, spółdzielnia produkcyjna, zasada konkurencyjności 2018, s3 lubawka, wrpo, powiatowy urząd pracy ostrów mazowiecka, jak sprawdzić czy wniosek o dopłaty został przyjęty, plus zasieg mapa, system informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego, przedszkole oleśnica świętokrzyskie, europatomy pl, 55.20.z, wyrazy na dzi, szkolenie dofinansowane z ue, podaj skutki wymienionych rodzajów konkurencji

yyyyy