Przedszkolak to ja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-222/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Gmina: Żuromin

Wartość ogółem: 212570

Wydatki kwalifikowalne: 212570

Dofinansowanie: 207620

Dofinansowanie UE: 176477

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Praca-rozwój-edukacja” w Żurominie

NIP beneficjenta: 5110263358

Kod pocztowy: 09-300

Miejscowość: Żuromin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żuromiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

rpo mazowieckie harmonogram, analiza definicja, zrodla odnawialne, stoczek, polski what, urząd pracy wąwozowa, wskaźnik źródeł finansowania, wsercu miasta, wniosek.mazowieckie.pl, www.mój prąd.gov.pl, wniosek o dotacje fotowoltaika, podziel czasowniki z ramki na dwie grupy, kurs analityk finansowy, najbogatsza dzielnica katowic, uprawnienia na wózki widłowe wzór dokumentu, iwona wendel, ustawa o działach administracji rządowej 2020, jak uzyskać dofinansowanie na firmę

yyyyy