Przedszkolak z tradycją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-028/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Walce

Wartość ogółem: 326996

Wydatki kwalifikowalne: 326996

Dofinansowanie: 322091,06

Dofinansowanie UE: 277946,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Walce

NIP beneficjenta: 1990089990

Kod pocztowy: 47-344

Miejscowość: Walce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pomoc dla gastronomii 2021, na podstawie dostępnych źródeł napisz jak należy przygotować się do, urząd miasta bydgoszczy, zadanie dla chirurga krzyżówka, kreatywnie, recepta kod in, e dokumenty gov, kto kontroluje fundusz socjalny w szkole, programy ministra, wykluczone, domy na wsi dolnośląskie, rozporządzenie 22 stycznia 2021, www., fundusze pożyczkowe, określ różnice między uprawnieniami trybunału stanu i trybunału konstytucyjnego, mieszkańcy lublina, agata brzozowska pwr, multime, pfr starter, urzad skarbowy logowanie, jeżyk tekst

yyyyy