Przedszkolaka wyszkolimy, lepszą przyszłość mu stworzymy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-021/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Stąporków

Wartość ogółem: 137114,5

Wydatki kwalifikowalne: 137114,5

Dofinansowanie: 135057,79

Dofinansowanie UE: 116547,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Stąporków

NIP beneficjenta: 6581872086

Kod pocztowy: 26-220

Miejscowość: Stąporków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

elementami podsystem przekazywania informacji (sieć łączności) są, kiedy weszło euro w niemczech, www krus gov pl, zus gotowe wzory odwołań od decyzji, oświadczenie poręczyciela wzór, żłobek kraina odkrywcy, choroba zwyrodnieniowa układu kostno-stawowego, budowa portu w gdyni, spółdzielnia mieszkaniowa grajewo

yyyyy