Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-017/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat szczecinecki

Gmina: Biały Bór

Wartość ogółem: 243324,36

Wydatki kwalifikowalne: 243324,36

Dofinansowanie: 206825,71

Dofinansowanie UE: 206781,52

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

NIP beneficjenta: 8982112726

Kod pocztowy: 50-244

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

20 20 20, parafia farna ostrzeszów, na sygnale odc 362, oblicz podane wielkości przyjmując że pi równa się 3 14, mcdn nowy sacz, wiedzą, bariery techniczne dla niepełnosprawnych przykłady, cała naprzód gdańsk, broker energetyczny zarobki, firmy transportowe lubuskie, unifikacja sjp, rozstrzygnięcia, ktorzy, praca annopol

yyyyy