Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-009/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Domaszowice

Wartość ogółem: 198912,6

Wydatki kwalifikowalne: 198912,6

Dofinansowanie: 195928,91

Dofinansowanie UE: 169075,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaszowice

NIP beneficjenta: 7521373411

Kod pocztowy: 46-146

Miejscowość: Domaszowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

flaga unijna, produkt narodowy netto wzór, perspektywy 2020, pup swidncia, chmura angielski, spełnienia, dotacje unijne 2022 na rozpoczęcie działalności, stypendium małopolska 2019, artcom rzeszów

yyyyy