Przedszkolaki dumą gminy Milejczyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-132/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Milejczyce

Wartość ogółem: 166809,64

Wydatki kwalifikowalne: 166809,64

Dofinansowanie: 158389,64

Dofinansowanie UE: 141788,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Milejczyce

NIP beneficjenta: 5441440707

Kod pocztowy: 17-332

Miejscowość: Milejczyce

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

21 310 wohyń, katalog zabiegów fizjoterapeutycznych 2021 nfz, ulga od długu sms, województwo definicja, wiadomości polskie, soswropczyce, kraje eog lista, poszukaj w odpowiednich słownikach informacji dotyczących, www fundusze europejskie gov pl, kraków tablica praca, przysłowiowe, euro 2021 1 8, zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów pdf, kobize wskaźniki, przede wszystkim, gdynia miasto z morza i marzeń, dofinansowanie na zakup maszyn

yyyyy