Przedszkolaki dumą gminy Poczesna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-042/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Poczesna

Wartość ogółem: 354990

Wydatki kwalifikowalne: 354990

Dofinansowanie: 349665,15

Dofinansowanie UE: 301741,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Poczesna

NIP beneficjenta: 5731038333

Kod pocztowy: 42-262

Miejscowość: Poczesna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

kursy grafik komputerowy, sposób poruszania się, dworzec pkp kraśnik, bez kozery, pf.bgż, praca strzegom pup, urzad marszalkowski szczecin praca, przeszczep komórek macierzystych w okulistyce, krs-z20 elektronicznie, synergia sjp, firmy budowlane mazowieckie, pup staszow

yyyyy