Przedszkolaki na lepszy START

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-201/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Chorkówka

Wartość ogółem: 404615,94

Wydatki kwalifikowalne: 404615,94

Dofinansowanie: 398506,24

Dofinansowanie UE: 343923,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Chorkówka/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

NIP beneficjenta: 6841114627

Kod pocztowy: 38-458

Miejscowość: Chorkówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

płyty warstwowe skawina, pupgora.pl, czym jest snobizm językowy, urząd pracy ozorków, światowy dzien ksiazki, pfron programy, n wspólnej, na mapie zostały zaznaczone cztery miasta europejskie położone na 50, reintegracja

yyyyy