Przedszkolaki na nowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-109/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Dobra (Szczecińska)

Wartość ogółem: 608750

Wydatki kwalifikowalne: 608750

Dofinansowanie: 608750

Dofinansowanie UE: 517437,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

NIP beneficjenta: 8512948083

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

balawender ola, mnisw dun, pracownik miesiąca cda, targi dubaj 2021, projektu, pod parasolem, urzad pracy ilawa, kursy doszkalające, wer, do kiedy składa się wnioski o dopłaty rolnicze 2022, koronawirus lubuskie, konwenty 2021, wyłączenia bieżące energa, hodowla tytoniu, przykładowe uzasadnienie wniosku o urlop bezpłatny, praca gov warszawa, pogoria 3 imprezy

yyyyy