Przedszkolaki na start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-001/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Kuźnia Raciborska

Wartość ogółem: 228274,11

Wydatki kwalifikowalne: 228274,11

Dofinansowanie: 224850

Dofinansowanie UE: 194032,99

Nazwa beneficjenta: Gmina Kuźnia Raciborska

NIP beneficjenta: 6391002778

Kod pocztowy: 47-420

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

procedować, synonim przedsiębiorca, albi polska, na wykresach został przedstawiony udział wybranych państw, urzad pracy kedz, pup radziejow, pup żary praca, instrukcja archiwalna 2018

yyyyy