Przedszkolaki na start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-002/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Skoczów

Wartość ogółem: 695333,4

Wydatki kwalifikowalne: 695333,4

Dofinansowanie: 684903,4

Dofinansowanie UE: 591033,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Skoczów

NIP beneficjenta: 5482404967

Kod pocztowy: 43-430

Miejscowość: Skoczów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

arimr nowy sącz, dotacje dla młodych przedsiębiorców 2021, klub pracy murowana goślina, plany stacji kolejowych chomikuj, nowe oferty pracy operator koparki, zs3 szczytno, dotację dla seniorów 2022, pomoc de minimis 2020, na sygnale odc 354, zasady od 15 grudnia, łódzka agencja rozwoju regionalnego, informacje polska, droga do sukcesu, konflikt na ukrainie 2018, pracownia dynamiki morza, fv skrót, zakres przetwarzania danych osobowych, poznajmy sie swietokrzyskie, biała szałwia a kościół

yyyyy