Przedszkolaki na start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-001/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Nowa Słupia

Wartość ogółem: 1630514

Wydatki kwalifikowalne: 1630514

Dofinansowanie: 1603514

Dofinansowanie UE: 1385936,9

Nazwa beneficjenta: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

NIP beneficjenta: 9591816613

Kod pocztowy: 25-001

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

polityki społecznej, instrument na r, dotacja na staw 2021, kurs 30 na polske, ból kregosłupa icd 10, zmiana wielkości ikon windows 10, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, flaga unijna, praca wałcz pup, urząd pracy wrocław kontakt, włączenie do wspólnego działania, zus wyszukiwarka, 3500 brutto ile to netto zlecenie, 85 722 31 67, centrum regeneracji organizmu świebodzice, targ na ruskiej lublin, pup węgorzewo oferty pracy

yyyyy