PRZEDSZKOLAKI NA START

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-033/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat jarociński

Gmina: Żerków

Wartość ogółem: 998225

Wydatki kwalifikowalne: 998225

Dofinansowanie: 848491,25

Dofinansowanie UE: 848491,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Żerków/Gminny Zespół Administracyjny Szkół

NIP beneficjenta: 6171724311

Kod pocztowy: 63-210

Miejscowość: Żerków

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat jarociński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

może wybrać obywatelstwo krzyżówka, czat dla niepelnosprawnych, karta osobowa alka, pomoc de minimis wyszukiwarka

yyyyy