Przedszkolaki na start!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-049/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Gmina: Bralin

Wartość ogółem: 222576,93

Wydatki kwalifikowalne: 222576,93

Dofinansowanie: 189190,39

Dofinansowanie UE: 189190,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Bralin

NIP beneficjenta: 6191945067

Kod pocztowy: 63-640

Miejscowość: Bralin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński / Powiat ostrzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

17 województwo, cwiczenia wspomagane, budowa mostu południowego w warszawie, jaki obszar obejmowała wielka grecja, ocena ex ante, urzad pracy kolberga, państwowa wyższa szkoła zawodowa im. rotmistrza witolda pileckiego w oświęcimiu, kontrast krzysztof koc, zgodność partnerska, lydium klp, aorta brzuszna, urząd pracy wroclaw, karol olejniczak, wzasiegu.pl, zespół szkół technicznych i placówek im st staszica, wnioski o dotacje unijne, najniższa krajowa 2021 koszt pracodawcy, emilia romagna racibórz, wyższa szkoła medialna

yyyyy