Przedszkolaki – na start!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-034/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kołobrzeski

Gmina: Rymań

Wartość ogółem: 515831,4

Wydatki kwalifikowalne: 515831,4

Dofinansowanie: 515831,4

Dofinansowanie UE: 438456,69

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Rymań

NIP beneficjenta: 6711043490

Kod pocztowy: 78-125

Miejscowość: Rymań

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kołobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

wzór upowaznienia, korczyna przemyska, swot firmy usługowej, zamówienia publiczne od jakiej kwoty, administracja europejska, maciej majewski metro, przykładowe uzasadnienie wsparcia pomostowego, urząd pracy żnin kontakt, dino margonin, fundacja heros rzeszów, rybnik swierklaniec, plon koszalin 4 marca, wzp kraków, jakie s

yyyyy