Przedszkolaki – nasza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-025/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 1934972,5

Wydatki kwalifikowalne: 1934972,5

Dofinansowanie: 1644726,62

Dofinansowanie UE: 1644726,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Rajcza

NIP beneficjenta: 5531746723

Kod pocztowy: 34-370

Miejscowość: Rajcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

porowata skała wapienna stosowana w budownictwie krzyżówka, 30 kwietnia, de facto odolanów, www.fundusze-europejskie.pl, wodociągi sokółka, komputer na firmę, grupa inco właściciele, pisanie wniosków o dotacje cena, europejskie, europejska karta małych przedsiębiorstw, śledzie opiekane po śląsku, 100 stopni poniżej zera cda, ip baza

yyyyy