Przedszkolaki – nasza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-011/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Prószków

Wartość ogółem: 201432,87

Wydatki kwalifikowalne: 201432,87

Dofinansowanie: 171217,94

Dofinansowanie UE: 171217,94

Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

ulice lublin, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, sprawdzone sklepy z dopalaczami 2021, ulica popiełuszki, upoważnienie do zawarcia umowy, dofinansowania do kursów, co to jest de minimis, obiektywnie o finansach, kto podpisał akt 5 listopada

yyyyy