Przedszkolaki naszą przyszłością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-043/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Radziechowy-Wieprz

Wartość ogółem: 832815

Wydatki kwalifikowalne: 832815

Dofinansowanie: 820322,78

Dofinansowanie UE: 707892,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Radziechowy-Wieprz

NIP beneficjenta: 5531688486

Kod pocztowy: 34-381

Miejscowość: Wieprz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012

ustawa o ochronie danych osobowych 2020, uzupelnij wybierajac odpowiednie liczby z ramki, wywiad pogłębiony, 136 dni po 29 marca, aktywizacja bezrobotnych, karta azs wum, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa do kiedy wnioski 2022, kanał łuczański, tudzież przecinek, cukiernia marki, czy można poznać człowieka widząc jego zachowanie i słysząc język jakim się posługuje, stowarzyszenie rozwoju oświaty gminy boguchwała, płynność szybka, 3.2.1, polityka pll, odnawialne źródła energii co to, oblicz podane wielkości przyjmując że pi równa się 3 14, urząd podatkowy warszawa, studium rozwoju osobistego olsztyn, wiedzą, liceum muzyczne poznań

yyyyy