Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-067/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Borek Wielkopolski

Wartość ogółem: 2137823,53

Wydatki kwalifikowalne: 2137823,53

Dofinansowanie: 1817150

Dofinansowanie UE: 1817150

Nazwa beneficjenta: Gmina Borek Wielkopolski

NIP beneficjenta: 6961750366

Kod pocztowy: 63-810

Miejscowość: Borek Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

nisko urząd pracy, zakładane do fitnessu treningów, abc gorzów, co mówić na przesłuchaniu, immersja rp, unia głuchołazy, ewidencja środków trwałych 2020 wzór, mieszkanie na sprzedaż wałbrzych, covid 17 luty, ja was panowie bardzo przepraszam

yyyyy