Przedszkolaki Przyszłością Gminy Izbicko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-015/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Izbicko

Wartość ogółem: 433714

Wydatki kwalifikowalne: 433714

Dofinansowanie: 427208,29

Dofinansowanie UE: 368656,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Izbicko

NIP beneficjenta: 7561877997

Kod pocztowy: 47-180

Miejscowość: Izbicko

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

kredyt na innowacje technologiczne bgk, pakiet korzyści delta, aktualny minister zdrowia, biznesmax, poniżej podano pola powierzchni kilku obiektów, pół na pół 2017, optima hrs, g1 uprawnienia, ergo hestia jelenia góra, tuli luli, autostrada bursztynowa, instytucje prawne, u reja elżbieta żarska, oprogramowanie dla rolnictwa, subsydium, gabinet fizjoterapii projekt, braster care, zasada proporcjonalnej przyczyny

yyyyy