Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-033/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Gmina:

Wartość ogółem: 2026761,8

Wydatki kwalifikowalne: 2026761,8

Dofinansowanie: 1996360,37

Dofinansowanie UE: 1722747,53

Nazwa beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

NIP beneficjenta: 6330011932

Kod pocztowy: 44-335

Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 8/2/2010

jak upiec idealną bezę, za krokiem krok, dawniej o podstawowych produktach spożywczych krzyżówka, rozporządzenie 7 grudnia 2021, która z liczb jest większa 1/7 czy 1/8, o wt pl, mentora, mazowieckie centrum doskonalenia kadr, dotacja na działalność gospodarczą 2019, urzad pracy dotacje na wlasna dzialalnosc 2021, kondratowicza 19

yyyyy