Przedszkolaki są wśród nas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-289/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Krasnopol

Wartość ogółem: 174539,3

Wydatki kwalifikowalne: 174539,3

Dofinansowanie: 174539,3

Dofinansowanie UE: 148358,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Krasnopol

NIP beneficjenta: 8442244789

Kod pocztowy: 15-503

Miejscowość: Krasnopol

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wyniki wyborow swietokrzyskie, jak liczyc kocie lata, co to znaczy optymalny stan telefonu zapytaj, fundusz solidarnosciowy, www dabrowa gornicza pl, gus przelicznik z hektara 2017, system poczty pracowniczej pwr, ośrodek przemysłowy, fundusz sprawiedliwości osp wniosek, ścieżki rowerowe wielkopolska, młody rolnik 2020

yyyyy