Przedszkolaki z Chrząstowic

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-010/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chrząstowice

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 147750

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Chrząstowice

NIP beneficjenta: 7541194686

Kod pocztowy: 46-053

Miejscowość: Chrząstowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

głuchy pies, plac europejski 3, dofinansowanie startup 2021, zsk pulawy, s11 obwodnica jarocina, wzór rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej, korzystając z równości 432, średnia krajowa 4 kwartał 2021, dr białek piekoszów, 5701 ile to netto, konstytucja biznesu, wzmożone napięcie mięśniowe icd 10, rozporządzenie rady ministrów z dnia 11 marca 2021

yyyyy