Przedszkolaki z Gminy Narewka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-254/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Narewka

Wartość ogółem: 174424

Wydatki kwalifikowalne: 174424

Dofinansowanie: 174424

Dofinansowanie UE: 148260,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Narewka

NIP beneficjenta: 6030006370

Kod pocztowy: 17-220

Miejscowość: Narewka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/17/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

nowoczesną endoproteza kolana cena, ikropka, paulina bisztyga, weindich spółka jawna, pup janów lubelski, larwy w maseczkach, urząd miejski konin, niepełnosprawni 2020 zmiany, wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pogorszenie wzroku icd 10, wyjaśnij wpływ budowy sztucznych zbiorników na występowanie powodzi, gdzie zgłosić niewywiązanie się z umowy, faktura korygująca doc, strony modowe, sierpien, jak zmniejszyć ikony na pulpicie win 10

yyyyy