„Przedszkolaki z Kolonowskiego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-013/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Kolonowskie

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 147750

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolonowskie

NIP beneficjenta: 7561881013

Kod pocztowy: 47-110

Miejscowość: Kolonowskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

starostwo powiatowe w łańcucie, karta informacyjna przedsięwzięcia wypełniona 2020, rozliczamy markiewicza, lublin ratusz, dofinansowania 2021, makieta pokoju w pudełku po butach, promyk nadzieji 132, prace rozwojowe, tartak urbaniak, korytarz suwalski mapa, www.siódemka, kamienica świerklaniec rybnik

yyyyy