Przedszkolaki z nami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-083/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Dynów

Wartość ogółem: 499999,35

Wydatki kwalifikowalne: 499999,35

Dofinansowanie: 424999,35

Dofinansowanie UE: 361249,45

Nazwa beneficjenta: Firma Doradczo – Szkoleniowa Michał Krempa

NIP beneficjenta: 8171027197

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

nie jedną, lasy janowskie zdziary, prywatne przedszkole łódź, fundusze europejskie.gov.pl

yyyyy