Przedszkolaki z Naszej Gminy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-101/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Rajcza

Wartość ogółem: 842249

Wydatki kwalifikowalne: 842249

Dofinansowanie: 829615,26

Dofinansowanie UE: 715911,65

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Rajcza

NIP beneficjenta: 5531746723

Kod pocztowy: 34-370

Miejscowość: Rajcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

egzamin na certyfikat księgowego przykładowe pytania, fundusze unijne dla polski, droga lublin rzeszów, jak napisać list intencyjny, symulatory 2020, rzeczypospolita.pl, dofinansowania dla osp 2022, czechy w polsce, łodzkie, urząd pracy wałcz, kuna niższa klasyfikacja, co to jest załącznik, termomodernizacja budynku dofinansowanie, kurs na koparke kielce, minde, pomoc dla przedsiębiorców marzec 2021, ciasta nowoczesne, węzeł drogowy, schemat krążenia krwi w obiegu dużym

yyyyy