Przedszkolaki z przyszłością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-058/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 421752,92

Wydatki kwalifikowalne: 421752,92

Dofinansowanie: 415220,38

Dofinansowanie UE: 358489,98

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka

NIP beneficjenta: 8161675670

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

umowa współpracy wzór usługi, ekspresówka, starostwo powiatowe w opolu lubelskim, skorzystać, co dają uprawnienia sep do 1kv

yyyyy