Przedszkolaki z unijnym uśmiechem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-028/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Wilczyn

Wartość ogółem: 539000

Wydatki kwalifikowalne: 539000

Dofinansowanie: 458150

Dofinansowanie UE: 458150

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilczyn

NIP beneficjenta: 6652741530

Kod pocztowy: 62-550

Miejscowość: Wilczyn

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

mapa województwa kujawsko-pomorskiego, do kiedy wnioski o dopłaty 2021, służba przygotowawcza forum 2018, unia poznań, jak napisać wniosek o zapomogę wzór, asymilacja sjp, dobry pomysl, jak zapytać o samopoczucie, europatomy, poz plus, kraje członkowskie ue, 1.5 2, dotacje na zakup maszyn 2022, inea rachunek, darmowe portale, lgd źródło, doświadczenie zawodowe definicja, wp plonet, elżbieta żurek, szpital na krysiewicza, matura 2014 maj matematyka

yyyyy